Muzika kao podrška i utočište

Obaveštavamo javnost da je Udruženju građana „Družiciranje“ odobren projekat „Muzika kao podrška i utočište“, od strane Gradske uprave za sport i omladinu – kancelarija za mlade.

Udruženje „Družiciranje“ okuplja mlade koji vole muziku, a u okviru ovog projekta će se baviti kulturom mladih i njihovom kreativnošću kroz razvijanje organizacionih kapaciteta mladih i edukativne programe koji su njima namenjeni. 

Projektne aktivnosti su usmerene na edukacije i kreativne radionice i imaju za cilj obuku mladih kroz razmenu primera dobre prakse kako bi mlade koji vole muziku regrutovali i osposobili za dalju vršnjačku edukaciju i samostalno bavljenje muzikom bazirane na podizanju kapaciteta organizacija i provođenja slobodnog vremena, a uz primenu veština i znanja stečenih u okviru formalnog obrazovanja ili bez muzičkog predznanja, ali sa voljom i željom da se određene veštine usvoje. Planiramo da okupimo mlade ljude iz različitih udruženja i organizacija sa teritorije grada Novog Sada.

Rezultati i efekti projekta: mladi će na primerima dobre prakse naučiti da organizuju sopstveno slobodno vreme, organizuju javni nastup, prepoznaju muzičke žanrove i kvalitetnu muziku. Rezultate usvojenog znanja će primeniti već u toku projektnih aktivnosti kroz samostalnu organizaciju javnog nastupa. Nakon realizacije projektnih aktivnosti imaćemo kulturno edukovane mlade ljude koji će biti u mogućnosti da utiču na vrednosni odabir svog okruženja i daju primer drugima da sistem vrednosti može da se pomeri i promeni – na bolje. 

Na osnovu našeg 20-togodišnjeg pedagoškog iskustva uviđamo potrebu za razmenom primera dobre prakse i osnaživanje drugih organizacija i mladih u oblasti bavljenja muzikom

Projektne aktivnosti traju zaključno sa 30.10.2018. godine.

Comments are closed.